Tất cả sản phẩm

Bộ PC:Chạy mượt game nặng: Pubg PC,GTA 5-Gaming 30
 • Main: H410
 • CPU:Intel I5
 • RAM: 8GB
 • VGA: 1660S
 • SSD:120GB
 • BH: 36Tháng
Bộ PC:Chạy mượt game nặng: Pubg PC,GTA 5-Gaming 29
 • Main: H410
 • CPU:Intel I5
 • RAM: 8GB
 • VGA: 1660
 • SSD:120GB
 • BH: 36Tháng
Bộ PC:Chạy mượt game nặng: Pubg PC,GTA 5-Gaming 28
 • Main: H410
 • CPU:Intel I5
 • RAM: 8GB
 • VGA: 1650S
 • SSD:120GB
 • BH: 36Tháng
Bộ PC:Chạy mượt game nặng: Pubg PC,GTA 5-Gaming 27
 • Main: H410
 • CPU:Intel I3
 • RAM: 8GB
 • VGA: 1660S
 • SSD:120GB
 • BH: 36Tháng
Bộ PC:Chạy mượt game nặng: Pubg PC,GTA 5-Gaming 26
 • Main: H410
 • CPU:Intel I3
 • RAM: 8GB
 • VGA: 1660
 • SSD:120GB
 • BH: 36Tháng
Bộ PC:Chạy mượt game nặng: Pubg PC,GTA 5-Gaming 25
 • Main: H410
 • CPU:Intel I3
 • RAM: 8GB
 • VGA: 1650S
 • SSD:120GB
 • BH: 36Tháng
Bộ PC:Chạy mượt game nặng: Pubg PC,GTA 5-Gaming 24
 • Main: H410
 • CPU:Intel I3
 • RAM: 8GB
 • VGA: 1650
 • SSD:120GB
 • BH: 36Tháng
Bộ PC:Chạy mượt game nặng: Pubg PC,GTA 5-Gaming 23
 • Main: H310
 • CPU:Intel I5
 • RAM: 8GB
 • VGA: 1050
 • SSD:120GB
 • BH: 36Tháng
Bộ PC:Chạy mượt game nặng: Pubg PC,GTA 5-Gaming 22
 • Main: H110
 • CPU:Intel I5
 • RAM: 8GB
 • VGA: 1050
 • SSD:120GB
 • BH: 36Tháng
Bộ PC:Chạy mượt game nặng: Pubg PC,GTA 5-Gaming 21
 • Main: H110
 • CPU:Intel I3
 • RAM: 8GB
 • VGA: 1050
 • SSD:120GB
 • BH: 36Tháng
Bộ PC:Chạy mượt game nặng: Pubg PC,GTA 5-Gaming 20
 • Main: H81
 • CPU:Intel I5
 • RAM: 8GB
 • VGA: 1050
 • SSD:120GB
 • BH: 36Tháng
Bộ PC:Chạy mượt game nặng: Pubg PC,GTA 5-Gaming 19
 • Main: H61
 • CPU:Intel I5
 • RAM: 8GB
 • VGA: 1050
 • SSD:120GB
 • BH: 36Tháng
Bộ PC:Chạy mượt mức cao LOL,CF,PUBG,-Gaming 18
 • Main: H81
 • CPU:Intel I5
 • RAM: 8GB
 • VGA: 750TI
 • SSD:120GB
 • BH: 36Tháng
Bộ PC:Chạy mượt mức cao LOL,CF,PUBG,-Gaming 17
 • Main: H61
 • CPU:Intel I5
 • RAM: 8GB
 • VGA: 750TI
 • SSD:120GB
 • BH: 36Tháng
Bộ máy tính:Chạy mượt LOL,CF,PUBG-Gaming 16
 • Main: H81
 • CPU:Intel I3
 • RAM: 4GB
 • VGA: 750TI
 • SSD:120GB
 • BH: 36Tháng
Chạy mượt LOL,CF,PUBG-Gaming 15
 • Main: H61
 • CPU:Intel I5
 • RAM: 4GB
 • VGA: 750TI
 • SSD:120GB
 • BH: 36Tháng
Bộ PC:Chạy mượt game nặng: Pubg PC,GTA 5-Gaming 14
 • Main: H81
 • CPU:Intel I5
 • RAM: 8GB
 • VGA: 1050
 • SSD:120GB
 • BH: 12Tháng
Bộ PC:Chạy mượt game nặng: Pubg PC,GTA 5-Gaming 13
 • Main: H61
 • CPU:Intel I5
 • RAM: 8GB
 • VGA: 1050
 • SSD:120GB
 • BH: 12Tháng
Mức giá
 • Dưới 2.000.000
 • 2.000.000 - 5.000.000
 • 5.000.000 - 10.000.000
 • 10.000.000 - 15.000.000
 • Trên 15.000.000
RAM
 • 2GB
 • 4GB
 • 8GB
 • 16GB
CPU
 • Core i3
 • Core i5
 • Core i7
 • Celeron/Pentium
 • AMD
 • AF2
0971111019