MT văn phòng 8 bảo hành 24T

3.365.900

 Mainboard Glowy H81 GLV6
 CPU Intel Core I 5– 4570
 DDR3 8G/1600
 SSD CLF 128G
 Case văn phòng
 Nguồn Vision 750w Fan 12 Box