MT văn phòng 6 bảo hành 24T

3.007.000

 Mainboard Glowy H81 GLV6
 CPU Intel Core I 3– 4130
 DDR3 8/1600
 SSD CLF 128G
 Case văn phòng
 Nguồn Vision 750w Fan 12 Box