MT văn phòng 3 bảo hành 24T

2.866.350

 Mainboard Glowy H61 GLV3
 CPU Intel Core I 5– 3470
 DDR3 4G/1600
 SSD CLF 128G
 Case văn phòng
 Nguồn Vision 750w Fan 12 Box