Bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng

CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Chính sách này có hiệu lực kể từ ngày: 01.01.2024 cho đến khi cập nhật chính sách mới

1. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI THU THẬP:

Việc thu thập dữ liệu của CÔNG TY TNHH TH KHÁNH LINH bao gồm: Email, Số Điện Thoại, Tên, Địa Chỉ khách hàng. Đây là các thông tin CÔNG TY TNHH TH KHÁNH LINH cần khách hàng cung cấp bắt buộc khi mua sản phẩm trên WEBSITE để liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký mua hàng trên WEBSITE, nhằm đảm bảo quyền lợi cho khách hàng

2. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN:

Công ty sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

* Cung cấp các sản phẩm mới nhất đến khách hàng.

* Thông báo về việc giao hàng và hỗ trợ khách hàng.

* Cung cấp thông tin liên quan đến sản phẩm

* Xử lý đơn đặt hàng và xử lý yêu cầu của quý khách hàng

3. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN:

Dữ liệu khách hàng sẽ được lưu trữ trên máy chủ của CÔNG TY TNHH TH KHÁNH LINH. Khi khách hàng muốn nguồn lưu trữ có thể liên hệ với Công Ty để thực hiện ngừng lưu trữ.

4. ĐỊA CHỈ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN

– TÊN ĐƠN VỊ: CÔNG TY TNHH TH KHÁNH LINH

– Mã số doanh nghiệp: 2100675634

– Địa chỉ trụ sở: Đường Dương Quang Đông, Khóm 4, Phường 5, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

– Email: Thkhanhlinh22@gmail.com

5. PHƯƠNG TIỆN VÀ CÔNG CỤ ĐỂ NGƯỜI DÙNG TIẾP CẬN VÀ CHỈNH SỬA DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA MÌNH.

Quý khách có thể cập nhật thông tin bất cứ lúc nào bằng cách truy cập WEBSITE của CÔNG TY TNHH TH KHÁNH LINH

6. CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG:

CÔNG TY TNHH TH KHÁNH LINH đảm bảo rằng mọi thông tin thu thập được sẽ được lưu giữ an toàn. Chúng tôi bảo vệ thông tin của quý khách bằng cách:

– Giới hạn truy cập thông tin cá nhân(Chỉ khi đăng nhập quý khách mới thấy được thông tin cá nhân của mình)

– Sử dụng sản phẩm công nghệ để ngăn chặn truy cập máy tính trái phép.

– xóa thông tin cá nhân của quý khách khi nó không còn cần thiết cho mục đích lưu trữ hồ sơ của chúng tôi.

THỎA THUẬN SỬ DỤNG

CÁC ĐIỀU KIỆN & ĐIỀU KHOẢN

Trang web này được điều hành bởi CÔNG TY TNHH TH KHÁNH LINH. Xin vui lòng đọc kỹ các Điều Kiện & Điều Khoản trước khi sử dụng trang web này:

– Bạn phải hoàn toàn đồng ý với các Điều Kiện & Điều Khoản này nếu muốn sử dụng trang web.

– Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào trong các Điều Kiện & Điều Khoản này, bạn không thể sử dụng trang web này.

Những thông tin trên trang web này được áp dụng cho người sử dụng trên phạm vi toàn cầu.

Chúng tôi có quyền từ chối truy cập vào trang WEB này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.

LUẬT ĐIỀU CHỈNH

Việc truy cập vào trang WEB này có sự đồng ý của bạn:

Toàn bộ những thông tin trên trang WEB và các vấn đề phát sinh giữa bạn và chúng tôi sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam
Mọi tranh chấp phát sinh giữa bạn và chúng tôi sẽ căn cứ vào quyền hạn xét xử của các Tòa Án Việt Nam.
NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG TRANG WEB.

Khi sử dụng trang WEB này, xin vui lòng đồng ý rằng:

Bạn chấp nhận trách nhiệm về tài chính đối với toàn bộ các giao dịch được thực hiện theo Tên và Tài Khoản của bạn
Để có năng lực pháp lý, bạn phải từ 18 tuổi trở lên.
Bạn đảm bảo rằng mọi thông tin mà bạn cung cấp về chính bạn và về bất cứ ai khác là hoàn toàn chính xác.
Không được sử dụng trang WEB này để thực hiện hành vi ĐĂNG KÝ sai trái, gian lận.
Nghiêm cấm mọi hành vi phát tán tài liệu mang tính Đe Dọa, Phỉ Báng, Khiêu Dâm, Chính Trị, Phân Biệt Chủng Tộc, Khiêu Khích, bất Hợp Pháp thông qua trang WEB này.
Bạn không được sửa đổi, sao chép, truyền tải, phân phối, bán, phát tán, hoặc cấp phép trang WEB này và Bất kỳ phần nội dung nào của nó dưới bất kỳ hình thức nào, trừ trường hợp mang tính phi Thương Mại
NHỮNG THAY ĐỔI

CÔNG TY TNHH TH KHÁNH LINH có thể thay đổi bất kỳ phương diện nào của trang web này: Nội Dung, Điểm Đặc Trưng, Thông Tin hoặc Nội Dung Khác vào bất cứ lúc nào mà không cần phải đưa ra thông báo trước.

VỀ CÔNG TY TNHH TH KHÁNH LINH
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 2100675634 do Sở KH-ĐT Trà Vinh cấp lần đầu ngày 30 tháng 06 năm 2022

Địa chỉ: Đường Dương Quang Đông, Khóm 4, Phường 5, TP. Trà Vinh, Trà Vinh
ĐT/Zalo 1: 0988.411.039 -Kinh doanh