Xây dựng cấu hình

Cấu hình 1 Cấu hình 2 Cấu hình 3 Cấu hình 4 Cấu hình 5
Main - Bo mạch chủ
Vui lòng chọn sản phẩm Chọn
CPU -Bộ Vi Xử Lí
Vui lòng chọn sản phẩm Chọn
Ram-Bộ Nhớ Trong
Vui lòng chọn sản phẩm Chọn
Ổ Cứng SSD
Vui lòng chọn sản phẩm Chọn
Ổ Cứng HDD
Vui lòng chọn sản phẩm Chọn
Case - Thùng máy
Vui lòng chọn sản phẩm Chọn
Nguồn
Vui lòng chọn sản phẩm Chọn
VGA - CARD MÀN HÌNH
Vui lòng chọn sản phẩm Chọn
Màn Hình Máy Tính
Vui lòng chọn sản phẩm Chọn
Thành tiền
Thêm vào giỏ