Xem giỏ hàng “Máy quét/ Scanner Canon lide 220” đã được thêm vào giỏ hàng.