Máy fax Panasonic Fax KX-FT 987CX (Thay thế KX-FT937)

2,850,000VNĐ