Đổi mới Camera 3.0 – Bộ 04 con

5,500,000VNĐ 4,700,000VNĐ