Đổi mới Camera 3.0 – Bộ 06 con

7,500,000VNĐ 6,980,000VNĐ