Xem giỏ hàng “Đế tản nhiệt  N19 – 1 fan” đã được thêm vào giỏ hàng.

Dây loa AV – 3 ra 3

15,000VNĐ