Xem giỏ hàng “Nút nguồn rời” đã được thêm vào giỏ hàng.

Cáp loa 2 đầu đực 3.5 ly

15,000VNĐ