Camera Ip Hikvion ngoài trời dùng thẻ nhớ 2.0 BH24T

2,800,000VNĐ 1,770,000VNĐ