I5-2400 1155 BH 36T

590,000 đ
20MVC-18
Đang cập nhật
CPU 1155 i5

Bình luận (1)


  1. Hello World! https://d53gll.com?hs=c783fc4056b6bc1b75681191978a7b23&
    Hello World! https://d53gll.com?hs=c783fc4056b6bc1b75681191978a7b23& 13 ngày trước
    pm0ycs

Sản phẩm liên quan

x