DDR4 4GB 2666 BH 48T

655,555 đ
20MVC-18
Đang cập nhật
RAM PC 4GB

Bình luận (1)


  1. Hello World! https://kptjcg.com?hs=92e4ca20ff409478180c5145fed7ff02&
    Hello World! https://kptjcg.com?hs=92e4ca20ff409478180c5145fed7ff02& 13 ngày trước
    1z6617

Sản phẩm liên quan

x