DDR 3—8G/Bus1600– Kingmax

870,000 đ
20MVC-18
36T

Sản phẩm liên quan

x