CPU Intel Core I3-- 3240 Tray

710,000 đ
20MVC-18
36T
CPU 1155 i3

Bình luận (0)


    Chưa có bình luận cho sản phẩm này.
x