Flip book element

Trọn bộ CPU + Màn hình 22″: Chơi mượt game nặng: Pubg PC, GTA 5 BH3T(Gaming 18)

9,450,000VNĐ

STT Tên sản phẩm GIÁ TIỀN BẢO HÀNH
1 Mainboard H81-DS2 9,450,000 BH 24 THÁNG
2 CPU Intel I5- 4570
3 RAM DDR3 8G
4 SSD 120G
5 HDD 500G Seagate
6 Case Venus mới
7 Nguồn 350/400W
8 VGA 1030/750TI DDR5 
9 Màn hình 22″
10 Chuột, phím chuyên game

 

Danh mục:
Đọc tiếp

Trọn bộ CPU + Màn hình 22″: Chơi mượt mức cao LOL, Pubg, GTA BH 12T( Gaming 17)

7,000,000VNĐ

STT Tên sản phẩm GIÁ TIỀN BẢO HÀNH
1 Mainboard H61-DS2 8,600,000 BH 24 THÁNG
2 CPU Intel I5- 3470
3 RAM DDR3 8G
4 SSD 120G
5 HDD 500G Seagate
6 Case Venus mới
7 Nguồn 350/400W
8 VGA 1030/750TI DDR5 
9 Màn hình 22″
10 Chuột, phím chuyên game

 

Danh mục:
Đọc tiếp

Trọn bộ CPU + Màn hình 22″: Chơi mượt LOL,CF,game phổ thông BH24T(Gaming 16)

8,000,000VNĐ

STT Tên sản phẩm GIÁ TIỀN BẢO HÀNH
1 Mainboard H81-DS2 8,000,000 BH 24THÁNG
2 CPU Intel I3- 4130
3 RAM DDR3 4G
4 SSD 120G
5 HDD 250G Seagate
6 Case Venus mới
7 Nguồn 350/400W
8 VGA 750TI
9 Màn hình 22″
10 Chuột, phím chuyên game

 

Danh mục:
Đọc tiếp

Trọn bộ CPU + Màn hình 22″: Chơi mượt LOL,CF,game phổ thông BH24T(Gaming 15)

7,850,000VNĐ

STT Tên sản phẩm GIÁ TIỀN BẢO HÀNH
1 Mainboard H61-DS2 7,850,000 BH 24 THÁNG
2 CPU Intel I5- 2400
3 RAM DDR3 4G
4 SSD 120G
5 HDD 250G Seagate
6 Case Venus mới
7 Nguồn 350/400W
8 VGA 750TI
9 Màn hình 22″
10 Chuột, phím chuyên game

 

Danh mục:
Đọc tiếp

Trọn bộ CPU + Màn hình 22″: Chơi mượt game nặng: Pubg PC, GTA 5 BH3T(Gaming 14)

8,300,000VNĐ

STT Tên sản phẩm GIÁ TIỀN BẢO HÀNH
1 Mainboard H81-DS2 8,300,000 BH 3 THÁNG
2 CPU Intel I5- 4570
3 RAM DDR3 8G
4 SSD 120G
5 HDD 500G Seagate
6 Case Venus mới
7 Nguồn 350/400W
8 VGA 1050 DDR5 
9 Màn hình 22″
10 Chuột, phím chuyên game

 

Danh mục:
Đọc tiếp

Trọn bộ CPU + Màn hình 22″: Chơi mượt game nặng: Pubg PC, GTA 5 BH12T(Gaming 13)

7,700,000VNĐ

STT Tên sản phẩm GIÁ TIỀN BẢO HÀNH
1 Mainboard H61-DS2 7,700,000 BH 12 THÁNG
2 CPU Intel I5- 3470
3 RAM DDR3 8G
4 SSD 120G
5 HDD 500G Seagate
6 Case Venus mới
7 Nguồn 350/400W
8 VGA 1050 2G DDR5
9 Màn hình 22″
10 Chuột, phím chuyên game

 

Danh mục:
Đọc tiếp

Trọn bộ CPU + Màn hình 22″: Chơi mượt game nặng: Pubg PC, GTA 5 BH3T(Gaming 12)

7,250,000VNĐ

STT Tên sản phẩm GIÁ TIỀN BẢO HÀNH
1 Mainboard H81-DS2 7,250,000 BH 3 THÁNG
2 CPU Intel I5- 4570
3 RAM DDR3 8G
4 SSD 120G
5 HDD 500G Seagate
6 Case Venus mới
7 Nguồn 350/400W
8 VGA 1030/750TI DDR5 BH 3 Tháng 
9 Màn hình 22″
10 Chuột, phím chuyên game

 

Danh mục:
Đọc tiếp

Trọn bộ CPU + Màn hình 22″: Chơi mượt mức cao LOL, Pubg, GTA BH 12T( Gaming 11

7,000,000VNĐ

STT Tên sản phẩm GIÁ TIỀN BẢO HÀNH
1 Mainboard H61-DS2 7,000,000 BH 3 THÁNG
2 CPU Intel I5- 3470
3 RAM DDR3 8G
4 SSD 120G
5 HDD 500G Seagate
6 Case Venus mới
7 Nguồn 350/400W
8 VGA 1030/750TI DDR5 BH 3 Tháng 
9 Màn hình 22″
10 Chuột, phím chuyên game

 

Danh mục:
Đọc tiếp

Create a Flip Book for any product category. You can also select custom posts.