Tất cả sản phẩm

Ổ cứng SSD M2 Kingston 120GB
 • Ổ cứng SSD
 • SSD: KINGSTON
 • Ổ cứng: 120GB
 • Chuẩn: M2
 • BH: 36 tháng
Ổ cứng SSD Western 480GB
 • Ổ cứng SSD
 • SSD: WESTERN
 • Ổ cứng: 480GB
 • Chuẩn: Sata3
 • BH: 36 tháng
Ổ cứng SSD KINGMAX 240GB
 • Ổ cứng SSD
 • SSD: KINGMAX
 • Ổ cứng: 240GB
 • Chuẩn: Sata3
 • BH: 36 tháng
Ổ cứng SSD Giá Rẻ 240GB
 • Ổ cứng SSD
 • SSD: EEKKOO
 • Ổ cứng: 240GB
 • Chuẩn: Sata3
 • BH: 36 tháng
Ổ cứng SSD Kingmax 120G
 • Ổ cứng SSD
 • SSD: KINGMAX
 • Ổ cứng: 120GB
 • Chuẩn: Sata3
 • BH: 36 tháng

Ổ cứng SSD Kingmax 120G

Giá liên hệ
Ổ cứng SSD Giá Rẻ 120G
 • Ổ cứng SSD
 • SSD: EEKKOO
 • Ổ cứng: 120GB
 • Chuẩn: Sata3
 • BH: 36 tháng
Ổ cứng HDD Seagate 2TB
 • Ổ cứng HDD
 • HDD: Seagate
 • Ổ cứng: 2TB
 • Chuẩn: Sata3
 • BH: 24 tháng

Ổ cứng HDD Seagate 2TB

Giá liên hệ
Ổ cứng HDD Seagate 1TB
 • Ổ cứng HDD
 • HDD: Seagate
 • Ổ cứng: 1TB
 • Chuẩn: Sata3
 • BH: 24 tháng

Ổ cứng HDD Seagate 1TB

Giá liên hệ
Ổ cứng HDD Seagate 160GB
 • Ổ cứng HDD
 • HDD: Seagate
 • Ổ cứng: 160GB
 • Chuẩn: Sata3
 • BH: 12 tháng
Mức giá
 • Dưới 2.000.000
 • 2.000.000 - 5.000.000
 • 5.000.000 - 10.000.000
 • 10.000.000 - 15.000.000
 • Trên 15.000.000
Ổ cứng PC
 • HDD
 • SSD
Ổ cứng
 • 120GB
 • 160GB
 • 240GB
 • 250GB
 • 480GB
 • 500GB
 • 1TB
 • 2TB
0971111019