Tất cả sản phẩm

Màn hình Startview 27" S24FHV cong 75Hz
 • Kích thước: 27"
 • ĐPG:1920×1080
 • KN: VGA, HDMI
 • Màu sắc: Đen
 • BH: 24Tháng
Màn hình Startview 24" S24FHV cong 75Hz
 • Kích thước: 24"
 • ĐPG:1920×1080
 • KN: VGA, HDMI
 • Màu sắc: Đen
 • BH: 24Tháng
Màn hình Eagle 27" cong Q27 IPS 75Hz
 • Kích thước: 27"
 • ĐPG:1920×1080
 • KN: VGA, HDMI
 • Màu sắc: Trắng
 • BH: 12Tháng
Màn hình Eagle 24" cong Q24 IPS 75Hz
 • Kích thước: 24"
 • ĐPG:1920×1080
 • KN: VGA, HDMI
 • Màu sắc: Trắng
 • BH: 12Tháng
Màn hình Dell 24" Wide
 • Kích thước: 24"
 • ĐPG:1280 x 1024
 • Kết nối: VGA, DVI
 • Màu sắc: Đen
 • BH: 12Tháng
Màn hình Dell 22" Wide
 • Kích thước: 22"
 • ĐPG:1280 x 1024
 • Kết nối: VGA, DVI
 • Màu sắc: Đen
 • BH: 12Tháng
Màn hình Dell 20" Wide
 • Kích thước: 20"
 • ĐPG:1280 x 1024
 • Kết nối: VGA, DVI
 • Màu sắc: Đen
 • BH: 12Tháng
Màn hình Dell 19" Vuông 190S
 • Kích thước: 19"
 • ĐPG:1280 x 1024
 • Kết nối: VGA, DVI
 • Màu sắc: Đen
 • BH: 24Tháng
Màn hình Dell 19" Wide
 • Kích thước: 19"
 • ĐPG:1280 x 1024
 • Kết nối: VGA, DVI
 • Màu sắc: Đen
 • BH: 12Tháng
Màn hình Dell 19" vuông
 • Kích thước: 19"
 • ĐPG:1280 x 1024
 • Kết nối: VGA, DVI
 • Màu sắc: Đen
 • BH: 12Tháng
Màn hình Dell 17" vuông 170S
 • Kích thước: 17"
 • ĐPG:1280 x 1024
 • Kết nối: VGA, DVI
 • Màu sắc: Đen
 • BH: 24Tháng
Màn hình Dell 17" vuông
 • Kích thước: 17"
 • ĐPG:1280 x 1024
 • Kết nối: VGA, DVI
 • Màu sắc: Đen
 • BH: 12Tháng
Mức giá
 • Dưới 2.000.000
 • 2.000.000 - 5.000.000
 • 5.000.000 - 10.000.000
 • 10.000.000 - 15.000.000
 • Trên 15.000.000
0971111019