Tất cả sản phẩm

Màn hình Dell 24" E2420H
 • Kích thước: 24"
 • ĐPG:1920x1080
 • Kết nối: VGA, HDMI
 • Màu sắc: Đen
 • BH: 36Tháng
Màn hình Dell 22" E2016HV
 • Kích thước: 22"
 • ĐPG:1920x1080
 • Kết nối: VGA, DVI
 • Màu sắc: Đen
 • BH: 36Tháng
Màn hình Dell 20" E2016HV
 • Kích thước: 20"
 • ĐPG:1600x900
 • Kết nối: VGA, DVI
 • Màu sắc: Đen
 • BH: 36Tháng
Màn hình Dell 19" E1916HV
 • Kích thước: 19"
 • ĐPG:1366x768
 • Kết nối: VGA, DVI
 • Màu sắc: Đen
 • BH: 36Tháng
Mức giá
 • Dưới 2.000.000
 • 2.000.000 - 5.000.000
 • 5.000.000 - 10.000.000
 • 10.000.000 - 15.000.000
 • Trên 15.000.000
0971111019