Tất cả sản phẩm

Bộ vi xử lý Intel I5-9400F
 • Socket: 1151-V2
 • Tốc độ: 4.1GHz
 • Nhân:6,luồng:6
 • Loại ram: DDR4
 • BH: 36 tháng
Bộ vi xử lý Intel I3-9100F
 • Socket: 1151-V2
 • Tốc độ: 4.2GHz
 • Nhân:4,luồng:4
 • Loại ram: DDR4
 • BH: 36 tháng
Bộ vi xử lý Intel I5-8400
 • Socket: 1151-V2
 • Tốc độ: 4.0GHz
 • Nhân:6,luồng:6
 • Loại ram: DDR4
 • BH: 36 tháng
Bộ vi xử lý Intel I3-8100
 • Socket: 1151-V2
 • Tốc độ: 3.60GHz
 • Nhân:4,luồng:4
 • Loại ram: DDR4
 • BH: 36 tháng
Bộ vi xử lý Intel I5-6400
 • Socket: 1151
 • Tốc độ: 3.30GHz
 • Nhân:4,luồng:4
 • Loại ram: DDR4
 • BH: 36 tháng
Bộ vi xử lý Intel I3-7100
 • Socket: 1151
 • Tốc độ: 3.90GHz
 • Nhân:2,luồng:4
 • Loại ram: DDR4
 • BH: 36 tháng
Bộ vi xử lý Intel I3-6100
 • Socket: 1151
 • Tốc độ: 3.70GHz
 • Nhân:2,luồng:4
 • Loại ram: DDR4
 • BH: 36 tháng
Bộ vi xử lý Intel G4400
 • Socket: 1151
 • Tốc độ: 3.00GHz
 • Nhân:2,luồng:2
 • Loại ram: DDR4
 • BH: 36 tháng
Bộ vi xử lý Intel Xeon E3 1220V3
 • Socket: 1150
 • Tốc độ: 3.10GHz
 • Nhân:4,luồng:4
 • Loại ram: DDR3
 • BH: 36 tháng
Bộ vi xử lý Intel I5-4570
 • Socket: 1150
 • Tốc độ: 3.40GHz
 • Nhân:4,luồng:4
 • Loại ram: DDR3
 • BH: 36 tháng
Bộ vi xử lý Intel I3-4130
 • Socket: 1150
 • Tốc độ: 3.40GHz
 • Nhân:2,luồng:4
 • Loại ram: DDR3
 • BH: 36 tháng
Bộ vi xử lý Intel Pentium G3220
 • Socket: 1150
 • Tốc độ: 3.00GHz
 • Nhân:2,luồng:2
 • Loại ram: DDR3
 • BH: 36 tháng
Bộ vi xử lý Intel I5-3470
 • Socket: 1155
 • Tốc độ: 3.60GHz
 • Nhân:4,luồng:4
 • Loại ram: DDR3
 • BH: 36 tháng
Bộ xi xử lý Intel I5-2400,2500
 • Socket: 1155
 • Tốc độ: 3.30GHz
 • Nhân:4,luồng:4
 • Loại ram: DDR3
 • BH: 36 tháng
Bộ xi xử lý Intel I3-3220,3240
 • Socket: 1155
 • Tốc độ: 3.30GHz
 • Nhân:2,luồng:4
 • Loại ram: DDR3
 • BH: 36 tháng
Mức giá
 • Dưới 2.000.000
 • 2.000.000 - 5.000.000
 • 5.000.000 - 10.000.000
 • 10.000.000 - 15.000.000
 • Trên 15.000.000
SOCKET
 • 775
 • 1155
 • 1150
 • 1151
 • 1151-V2
 • 1200
RAM
 • DDR2
 • DDR3
 • DDR4
0971111019