Tất cả sản phẩm

Bộ PC:Chạy mượt mức cao LOL,CF,PUBG,-Gaming 12
 • Main: H81
 • CPU:Intel I5
 • RAM: 8GB
 • VGA: 750TI
 • SSD:120GB
 • BH: 12Tháng
Bộ PC:Chạy mượt mức cao LOL,CF,PUBG,-Gaming 11
 • Main: H61
 • CPU:Intel I5
 • RAM: 8GB
 • VGA: 750TI
 • SSD:120GB
 • BH: 12Tháng
Bộ máy tính:Chạy mượt LOL,CF,PUBG-Gaming 10
 • Main: H61
 • CPU:Intel I5
 • RAM: 4GB
 • VGA: 750TI
 • SSD:120GB
 • BH: 03Tháng
Bộ máy tính:Chạy mượt LOL,CF-Gaming 9
 • Main: H61
 • CPU:Intel I5
 • RAM: 4GB
 • VGA: GT730
 • SSD:120GB
 • BH: 12Tháng
Bộ PC:Chạy mượt game nặng: Pubg PC,GTA 5-Gaming 8
 • Main: H81
 • CPU:Intel I5
 • RAM: 8GB
 • VGA: 1050
 • SSD:120GB
 • BH: 03Tháng
Bộ PC:Chạy mượt mức cao LOL,CF,PUBG,-Gaming 7
 • Main: H81
 • CPU:Intel I5
 • RAM: 8GB
 • VGA: 750TI
 • SSD:120GB
 • BH: 03Tháng
Bộ máy tính:Chạy mượt LOL,CF,PUBG-Gaming 6
 • Main: H81
 • CPU:Intel I3
 • RAM: 4GB
 • VGA: 750TI
 • SSD:120GB
 • BH: 03Tháng
Bộ máy tính:Chạy mượt LOL,CF-Gaming 5
 • Main: H81
 • CPU:Intel I3
 • RAM: 4GB
 • VGA: GT730
 • SSD:120GB
 • BH: 03Tháng
Bộ PC:Chạy mượt game nặng: Pubg PC,GTA 5-Gaming 4
 • Main: H61
 • CPU:Intel I5
 • RAM: 8GB
 • VGA: 1050
 • SSD:120GB
 • BH: 03Tháng
Bộ PC:Chạy mượt mức cao LOL,CF,PUBG,-Gaming 3
 • Main: H61
 • CPU:Intel I5
 • RAM: 8GB
 • VGA: 750TI
 • SSD:120GB
 • BH: 03Tháng
Bộ máy tính:Chạy mượt LOL,CF,PUBG-Gaming 2
 • Main: H61
 • CPU:Intel I5
 • RAM: 4GB
 • VGA: 750TI
 • SSD:120GB
 • BH: 03Tháng
Bộ máy tính:Chạy mượt LOL,CF-Gaming 1
 • Main: H61
 • CPU:Intel I5
 • RAM: 4GB
 • VGA: GT730
 • SSD:120GB
 • BH: 03Tháng
HP Pavilion 15 cs3014TU i5 1035G1/4GB/256GB/Win10 (8QP20PA)
 • BH: 2 năm
 • CPU: Core i3
 • RAM: 4GB
Mức giá
 • Dưới 2.000.000
 • 2.000.000 - 5.000.000
 • 5.000.000 - 10.000.000
 • 10.000.000 - 15.000.000
 • Trên 15.000.000
RAM
 • 2GB
 • 4GB
 • 8GB
 • 16GB
CPU
 • Core i3
 • Core i5
 • Core i7
 • Celeron/Pentium
 • AMD
 • AF2
0971111019