Tất cả sản phẩm

Bộ PC:Chạy mượt game nặng: Pubg PC,GTA 5-Gaming 22
 • Main: H110
 • CPU:Intel I5
 • RAM: 8GB
 • VGA: 1050
 • SSD:120GB
 • BH: 36Tháng
Bộ PC:Chạy mượt game nặng: Pubg PC,GTA 5-Gaming 20
 • Main: H81
 • CPU:Intel I5
 • RAM: 8GB
 • VGA: 1050
 • SSD:120GB
 • BH: 36Tháng
Bộ PC:Chạy mượt game nặng: Pubg PC,GTA 5-Gaming 19
 • Main: H61
 • CPU:Intel I5
 • RAM: 8GB
 • VGA: 1050
 • SSD:120GB
 • BH: 36Tháng
Bộ PC:Chạy mượt mức cao LOL,CF,PUBG,-Gaming 17
 • Main: H61
 • CPU:Intel I5
 • RAM: 8GB
 • VGA: 750TI
 • SSD:120GB
 • BH: 36Tháng
Bộ máy tính:Chạy mượt LOL,CF,PUBG-Gaming 16
 • Main: H81
 • CPU:Intel I3
 • RAM: 4GB
 • VGA: 750TI
 • SSD:120GB
 • BH: 36Tháng
Chạy mượt LOL,CF,PUBG-Gaming 15
 • Main: H61
 • CPU:Intel I5
 • RAM: 4GB
 • VGA: 750TI
 • SSD:120GB
 • BH: 36Tháng
Bộ PC:Chạy mượt game nặng: Pubg PC,GTA 5-Gaming 14
 • Main: H81
 • CPU:Intel I5
 • RAM: 8GB
 • VGA: 1050
 • SSD:120GB
 • BH: 12Tháng
Bộ PC:Chạy mượt game nặng: Pubg PC,GTA 5-Gaming 13
 • Main: H61
 • CPU:Intel I5
 • RAM: 8GB
 • VGA: 1050
 • SSD:120GB
 • BH: 12Tháng
Bộ PC:Chạy mượt mức cao LOL,CF,PUBG,-Gaming 12
 • Main: H81
 • CPU:Intel I5
 • RAM: 8GB
 • VGA: 750TI
 • SSD:120GB
 • BH: 12Tháng
Bộ PC:Chạy mượt mức cao LOL,CF,PUBG,-Gaming 11
 • Main: H61
 • CPU:Intel I5
 • RAM: 8GB
 • VGA: 750TI
 • SSD:120GB
 • BH: 12Tháng
Bộ máy tính:Chạy mượt LOL,CF,PUBG-Gaming 10
 • Main: H61
 • CPU:Intel I5
 • RAM: 4GB
 • VGA: 750TI
 • SSD:120GB
 • BH: 03Tháng
Bộ máy tính:Chạy mượt LOL,CF-Gaming 9
 • Main: H61
 • CPU:Intel I5
 • RAM: 4GB
 • VGA: GT730
 • SSD:120GB
 • BH: 12Tháng
Bộ PC:Chạy mượt game nặng: Pubg PC,GTA 5-Gaming 8
 • Main: H81
 • CPU:Intel I5
 • RAM: 8GB
 • VGA: 1050
 • SSD:120GB
 • BH: 03Tháng
Bộ PC:Chạy mượt mức cao LOL,CF,PUBG,-Gaming 7
 • Main: H81
 • CPU:Intel I5
 • RAM: 8GB
 • VGA: 750TI
 • SSD:120GB
 • BH: 03Tháng
Bộ PC:Chạy mượt game nặng: Pubg PC,GTA 5-Gaming 4
 • Main: H61
 • CPU:Intel I5
 • RAM: 8GB
 • VGA: 1050
 • SSD:120GB
 • BH: 03Tháng
Bộ PC:Chạy mượt mức cao LOL,CF,PUBG,-Gaming 3
 • Main: H61
 • CPU:Intel I5
 • RAM: 8GB
 • VGA: 750TI
 • SSD:120GB
 • BH: 03Tháng
Bộ máy tính:Chạy mượt LOL,CF,PUBG-Gaming 2
 • Main: H61
 • CPU:Intel I5
 • RAM: 4GB
 • VGA: 750TI
 • SSD:120GB
 • BH: 03Tháng
Bộ máy tính:Chạy mượt LOL,CF-Gaming 1
 • Main: H61
 • CPU:Intel I5
 • RAM: 4GB
 • VGA: GT730
 • SSD:120GB
 • BH: 03Tháng
Mức giá
 • Dưới 2.000.000
 • 2.000.000 - 5.000.000
 • 5.000.000 - 10.000.000
 • 10.000.000 - 15.000.000
 • Trên 15.000.000
MAINBOARD
 • H61
 • H81
 • H110
 • H110-V2
 • H410
BỘ Vi XỬ LÝ
 • I3
 • I5
 • I7
RAM
 • 4GB
 • 8GB
VGA-CARD MÀN HÌNH
 • GT730
 • 750TI
 • 1050
0971111019