Tất cả sản phẩm

Bộ PC:Chạy mượt game nặng: Pubg PC,GTA 5-Gaming 25
 • Main: H410
 • CPU:Intel I3
 • RAM: 8GB
 • VGA: 1650S
 • SSD:120GB
 • BH: 36Tháng
Bộ PC:Chạy mượt game nặng: Pubg PC,GTA 5-Gaming 24
 • Main: H410
 • CPU:Intel I3
 • RAM: 8GB
 • VGA: 1650
 • SSD:120GB
 • BH: 36Tháng
Bộ PC:Chạy mượt game nặng: Pubg PC,GTA 5-Gaming 21
 • Main: H110
 • CPU:Intel I3
 • RAM: 8GB
 • VGA: 1050
 • SSD:120GB
 • BH: 36Tháng
Bộ máy tính:Chạy mượt LOL,CF,PUBG-Gaming 6
 • Main: H81
 • CPU:Intel I3
 • RAM: 4GB
 • VGA: 750TI
 • SSD:120GB
 • BH: 03Tháng
Bộ máy tính:Chạy mượt LOL,CF-Gaming 5
 • Main: H81
 • CPU:Intel I3
 • RAM: 4GB
 • VGA: GT730
 • SSD:120GB
 • BH: 03Tháng
Mức giá
 • Dưới 2.000.000
 • 2.000.000 - 5.000.000
 • 5.000.000 - 10.000.000
 • 10.000.000 - 15.000.000
 • Trên 15.000.000
Intel Core I3
0971111019