Tất cả sản phẩm

Màn hình AOC 27" E2770SH
 • Màn hình: 27"
 • ĐPG:1920*1080
 • KN:VGA,HDMI
 • Màu sắc: Đen
 • BH: 36Tháng
Màn hình AOC 24" full viền 24B1XHS
 • Màn hình: 24"
 • ĐPG:1920*1080
 • KN:VGA,HDMI
 • Màu sắc: Đen
 • BH: 36Tháng
Màn hình AOC 22" E2270S
 • Màn hình: 22"
 • ĐPG:1920x1080
 • KN:DVI,VGA
 • Màu sắc: Đen
 • BH: 36Tháng
Màn hình AOC 19" E970S
 • Màn hình: 19"
 • ĐPG:1366 x 768
 • KN:DVI, VGA
 • Màu sắc: Đen
 • BH: 36Tháng
Màn hình Samsung 24" LC27F397FHEXXV cong
 • MH: 27" cong
 • ĐPG:1920x1080
 • KN:VGA,HDMI
 • Màu sắc: Đen
 • BH: 24Tháng
Màn hình Samsung 27" LS27F350
 • Kích thước: 27"
 • ĐPG:1920x1080
 • KN:VGA,HDMI
 • Màu sắc: Đen
 • BH: 24Tháng
Màn hình Samsung 24" LC24F390FHEXXV Cong
 • MH: 24" cong
 • ĐPG:1920x1080
 • KN:VGA,HDMI
 • Màu sắc: Đen
 • BH: 24Tháng
Màn hình Samsung 24" LS24F350
 • Kích thước: 24"
 • ĐPG:1920x1080
 • KN:VGA,HDMI
 • Màu sắc: Đen
 • BH: 24Tháng
Màn hình Samsung 22" LS22F350
 • Kích thước: 22"
 • ĐPG:1920x1080
 • KN: VGA,HDMI
 • Màu sắc: Đen
 • BH: 24Tháng
Màn hình Dell 24" E2420H
 • Kích thước: 24"
 • ĐPG:1920x1080
 • Kết nối: VGA, HDMI
 • Màu sắc: Đen
 • BH: 36Tháng
Màn hình Dell 22" E2016HV
 • Kích thước: 22"
 • ĐPG:1920x1080
 • Kết nối: VGA, DVI
 • Màu sắc: Đen
 • BH: 36Tháng
Màn hình Dell 20" E2016HV
 • Kích thước: 20"
 • ĐPG:1600x900
 • Kết nối: VGA, DVI
 • Màu sắc: Đen
 • BH: 36Tháng
Màn hình Dell 19" E1916HV
 • Kích thước: 19"
 • ĐPG:1366x768
 • Kết nối: VGA, DVI
 • Màu sắc: Đen
 • BH: 36Tháng
Màn hình Startview 27" S24FHV cong 75Hz
 • Kích thước: 27"
 • ĐPG:1920×1080
 • KN: VGA, HDMI
 • Màu sắc: Đen
 • BH: 24Tháng
Màn hình Startview 24" S24FHV cong 75Hz
 • Kích thước: 24"
 • ĐPG:1920×1080
 • KN: VGA, HDMI
 • Màu sắc: Đen
 • BH: 24Tháng
Màn hình Eagle 27" cong Q27 IPS 75Hz
 • Kích thước: 27"
 • ĐPG:1920×1080
 • KN: VGA, HDMI
 • Màu sắc: Trắng
 • BH: 12Tháng
Màn hình Eagle 24" cong Q24 IPS 75Hz
 • Kích thước: 24"
 • ĐPG:1920×1080
 • KN: VGA, HDMI
 • Màu sắc: Trắng
 • BH: 12Tháng
Màn hình Dell 24" Wide
 • Kích thước: 24"
 • ĐPG:1280 x 1024
 • Kết nối: VGA, DVI
 • Màu sắc: Đen
 • BH: 12Tháng
Mức giá
 • Dưới 2.000.000
 • 2.000.000 - 5.000.000
 • 5.000.000 - 10.000.000
 • 10.000.000 - 15.000.000
 • Trên 15.000.000
0971111019